Zmiany zasad wystawiania Faktur VAT od 01.01.2020 r


Od 1 stycznia 2020 r. jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem,

fakturę wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon ten zawiera NIP nabywcy (zgodnie z art. 106b ust. 5-7 ustawy o VAT).

 

Oznacza to, że już w momencie sprzedaży klient musi określić czy kupuje jako podatnik, czy jako konsument.

Jeżeli kupuje jako podatnik i chce otrzymać fakturę musi podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej.

Na podstawie takiego paragonu z NIP będzie mógł wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury.

 

Jeśli klient nie poda NIP do czasu wystawienia paragonu, uznaje się, że kupuje jako konsument.

Może wystąpić o wystawienie faktury, jednak sprzedawca wystawi mu fakturę taką, jak dla konsumentów - bez NIP nabywcy.

 

***

Jeśli za zakup chcesz otrzymać fakturę na dane firmowe,

to podczas składania zamówienia, uzupełnij i podaj dane firmowe i nr NIP.